Byråvakten
Oslo Nøytrale Byråvakt AS

Døgntelefon: 22 08 60 70

Direktetelefon vaktbil: 911 80 820