Byråvakten henter den døde og bringer vedkommende på båre til Ullevål, Bærum sykehus eller A-HUS.
Samtidig får etterlatte en oversikt over samtlige begravelsesbyråer i Oslo og omegn.

Byråvakten er en 100% byrånøytral hentetjeneste som gir etterlatte tid til å velge hvilket begravelsesbyrå de ønsker å kontakte. Henting kan skje umiddelbart etter et dødsfall. Hvis etterlatte ønsker tid til avskjed før transport, kan vi avtale et tidspunkt. Byråvakten sikrer at oppdraget gjennomføres i ht. gjeldene smittevernreglene. 

Avdøde kan ses igjen på sykehuset. Dette avtales med prestetjenesten ved sykehuset.

Kostnader knyttet til oppdraget faktureres oppdragsbyrået eller ansvarlig for gravferden.

Primærområde er Stor Oslo i en radius på 20 km fra Ullevål sykehus, Bærum sykehus eller A-HUS.

Hentinger med lenger avstand enn 20 km. fra Ullevål, Bærum sykehus eller A-HUS faktureres med et tillegg pålydende kr. 40,- pr km. inkl. mannskap.

Ytre betjeningsområde er inntil 35 km.

 
"Når et medlem i folketrygden dør i Norge og båren med den avdøde må transporteres over en strekning som er lengre enn 20 km, blir nødvendige utgifter til transport (ut over en egenandel) dekket til nærmeste naturlige gravplass i forhold til det stedet avdøde var bosatt".
 
Oppdragsbyrået vil kunne informere mer om dette.