Byråvakten henter den døde og bringer vedkommende på båre til Ullevål sykehus.
Samtidig får etterlatte en oversikt over samtlige begravelsesbyråer i Oslo.

Byråvakten er en 100% byrånøytral hentetjeneste som gir etterlatte tid til å velge hvilket begravelsesbyrå de ønsker å kontakte. Henting kan skje umiddelbart etter et dødsfall. Hvis etterlatte ønsker tid til avskjed før transport, kan vi avtale et tidspunkt. Byråvakten sikrer at oppdraget gjennomføres i ht. gjeldene smittevernreglene. 

Avdøde kan ses igjen på sykehuset. Dette avtales med prestetjenesten ved Ullevål sykehus,
telefon 22 11 80 01.

Kostnader knyttet til oppdraget faktureres oppdragsbyrået eller ansvarlig for gravferden.

Primærområde er Oslo i en radius på 20 km fra Ullevål sykehus. Ytre betjeningsområde er inntil 35 km. Eksempel på ytterpunkter: 

Hakadal RV4, Jessheim syd E6N, Lierskogen E18V, Kråkstad E18Ø, Korsegården E6S.  

Eksempel på steder som faller innenfor betjeningsområdet: 

Flateby, Ytre Enebakk, Gan, Drøbak, Kråkstad, Ås, Dikemark, Lierskogen, Sørumsand, Lommedalen, Sollihøgda.  

Byråvakten utfører ikke tjenester utenfor betjeningsområdene (over 35 km). 

Det kan søkes NAV om transportrefusjon over 20 km. 

"Når et medlem i folketrygden dør i Norge og båren med den avdøde må transporteres over en strekning som er lengre enn 20 km, blir nødvendige utgifter til transport (ut over en egenandel) dekket til nærmeste naturlige gravplass i forhold til det stedet avdøde var bosatt".
 
Oppdragsbyrået vil kunne informere mer om dette.